14. 03. 2017

 

Vážení rodiče,

příjímací řízení do MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2017/2018 bude probíhat v následujících termínech:

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 18. 4. – 14. 5. 2017 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/
nebo s pomocí ředitelky MŠ dne: 2. 5. (úterý) – od 10:00 – 12:00 hod nebo od 14:00 – 16:00 hod

V uvedeném termínu bude probíhat také Den otevřených dveří

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech:

15. 5. (pondělí) – od 8:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod

16. 5. (úterý)    – od 8:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod

Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou: svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od
lékaře
a popř. doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

Volná kapacita MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2017/2018 jsou 2 volná místa.