25. 09. 2016

VÁŽENÍ RODIČE,

oznamuji Vám, že na schůzce rodičů, které se uskutečnily ve dnech 21. – 22. 9. 2016 se odhlasoval:     

1. příspěvek do fondu rodičů ve výši 1 300, - Kč

             2. osobní dárek pro děti pod stromeček ve výši 100,- Kč

                                                      3. příspěvek z fondu na dovybavení hraček na jednotlivé třídy ve výši 10 000,- Kč.

Fondem rodičů se hradí doplňující aktivity pro děti – divadla, výlety, návštěvy planetária, muzeí, výstav, akce ke dni dětí, občerstvení pro děti – karneval, dětský den atd.

Celkem byl schválen příspěvek do fondu pro školní rok 2016/2017 ve výši 1 400,- Kč, který je nutné uhradit co nejdříve, a to do 15. 10. 2016.  Pouze u rodičů, kteří mají dvě děti je úhrada stanovena s možností splatnosti ve dvou splátkách tak, že první dítě do 15. 10. a druhé dítě do 15. 11. 2016.

Žádáme rodiče, aby příspěvek byl zasílán na účet (stejný s účtem, kde platíte nebo jste platili školné), a to:

7105620267/0100

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: Fond, třídu (např. A,B…), jméno dítěte

Zapsala: Mgr. Danuše Komárková