19. 06. 2016

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že úplata na neinvestiční náklady tzv. školné je stanovena na školní rok 2016/2017  s platností od 1. 9. 2016 ve výši 440,- Kč                                               

Vzhledem k tomu, že tato částka je stále stejná a v průběhu školního roku neměnná, kromě období prázdnin, kdy je provoz mateřské školy omezen, doporučuji školné platit účtem – trvalým příkazem tak, aby byla splacena do 15. dne v měsíci. Pokud se rozhodnete o trvalý příkaz tak pouze do 30. 6. 2017. Pro tzv. prázdninový provoz bude školné vypočítáno individuálně dle počtu dní přítomnosti dítěte v mateřské škole.

Upozorňuji, že při opakovaném neuhrazení školného v daném termínu, může ředitelka školy ukončit vzdělávání dítěte.

Platba tzv. školného se týká pouze dětí, které k 31. 8. 2016 nedovršily pěti let a dětí, které v tomto školním roce mají odklad školní docházky. Rovněž tak dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vaše případné dotazy zodpoví slečna Bc. Lenka Komárková na email adrese: skolne-ms-svor@email.cz

Osobně v logopedické třídě v pondělí   od 12,45 – 13,30 hod.

                                                   středa         12,45 – 13,30 hod.

Číslo našeho účtu:  7105620267/0100

                                                                                                                                                                                           Mgr. Danuše Komárková
     
                                                                                                                                                                                     Řed. MŠ nám. Svornosti 8